Strona główna

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór wniosków na ogólnopolskiego operatora Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich - edycja 2023. Dofinansowanie w wysokości 53 mln zł otrzymał Polski Związek Piłki Nożnej. Budżet programu jest najwyższy w historii.

Szkki 2023 operator

 

 

Piłka nożna to najpopularniejszy sport w Polsce, angażujący blisko 3 mln amatorów. Półtora miliona z nich to dzieci i młodzież do 14. roku życia. Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich ma na celu wdrożenie jednolitego standardu szkolenia piłkarskiego i podniesienie jego jakości tak, abyśmy mogli skutecznie wychowywać piłkarzy, którzy w przyszłości zasilą polskie kluby i kadry narodowe. W edycji na rok 2023 zdecydowałem o podniesieniu budżetu Programu  do rekordowej kwoty 53 mln zł. Dzięki temu, z wykorzystaniem doświadczonego operatora jakim jest PZPN, chcemy jeszcze skuteczniej docierać do mniejszych szkółek i zwiększać zasięg oraz oddziaływanie programu – mówi  minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

Program realizowany jest od 2020 roku. Certyfikacja Szkółek Piłkarskich to przedsięwzięcie o innowacyjnym charakterze stanowiące element zmiany jakościowej organizacji piłki nożnej. Program skierowany jest do podmiotów prowadzących szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży do 13. roku życia i ma na celu podniesienie oraz ujednolicenie poziomu szkoleniowego szkółek piłkarskich tak, aby stworzyć jak najlepsze warunki do pracy z młodymi zawodnikami oraz podnieść standard kwalifikacji kadr trenerskich pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • standaryzacja szkolenia sportowego w obszarze kompetencyjnym oraz infrastrukturalnym,
  • podniesienie jakości szkolenia sportowego w piłce nożnej,
  • stworzenie sieci szkółek piłkarskich funkcjonujących na trzech poziomach jakościowych według jednolitych standardów szkoleniowo-infrastrukturalnych,
  • podniesienie jakości szkolenia i kompetencji kadr trenerskich,
  • wzrost liczby osób trenujących i grających w piłkę nożną.