Strona główna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia w 2020 r. Termin składania ofert upływa 5 lutego 2020 roku. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

Otwarty Konkurs na Wspieranie Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego