Strona główna

Kluby Lubelskiego ZPN
Oczekujemy decyzji Zarządu PZPN w dniu 12.03 br. -  istnieje duże prawdopodobieństwo, że mecze 3 ligi z najbliższego weekendu zostaną odwołane lub organizowane bez udziału kibiców. Zarząd LZPN nie podejmuje decyzji w dniu 11 bm. co do pozostałych rozgrywek w województwie, ponieważ na spotkaniu w PZPN mogą zapaść dodatkowe decyzje - jednakowe dla wszystkich rozgrywek seniorów i młodzieżowych w tym kobiet w 16 Woj. ZPN - tj. przełożenie rozpoczęcia rozgrywek o kilka tygodni.