Strona główna

Obserwując pracę i podejście trenerów często nasuwa nam się pytanie o to, jakie właściwie jest ich podejście do planowania. Istnieje grupa szkoleniowców, którzy w ogóle nie planują i całkowicie „idą na żywioł”. Są także trenerzy przesadzający w drugą stronę, którzy więcej planują niż tak naprawdę robią. To oczywiście skrajności, ale warto zastanowić się nad tym, jak wygląda rzeczywistość – piszą Michał Jaszczyk oraz Arkadiusz Miedza, trenerzy monitorujący w Programie Certyfikacji.

Planowanie procesu treningowego

etapizacja szkolenia