Komisja Dyscyplinarna   - kadencja 2021-2025
Imię i Nazwisko
Funkcja                        
Zdzisław KASPEREK Przewodniczący
Krzysztof FIDOR - Sekretarz Komisji
Jacek JUSZCZAK Członek Komisji
Komisja Dyscyplinarna  obraduje w każdy piątek od godz. 16:00