Wydział Gier ZOZPN/Oddział LZPN w Zamościu przedstawia Komunikaty Końcowe sezonu 2019/2020 w rozgrywkach młodzieżowych:

 Wszystkie Komunikaty zostały również przesłane mailem do zainteresowanych Klubów oraz mediów.

WAŻNE!. Kluby zainteresowane grą w poszczególnych rocznikach Ligi Wojewódzkiej proszę o kontakt z LZPN i zgłoszenie się w odpowiednim terminie do tych rozgrywek po ukazaniu się stosownego druku na stronie internetowej LZPN.

komunikaty wg

Na pytanie co to jest intensywność treningowa nasuwa się prosta odpowiedź - praca wykonywana w jednostce czasu. Im większy wysiłek, tym trening uważany jest za bardziej intensywny.
Najczęściej jednak w kontekście intensywności treningu myślimy o aspektach motorycznych.
W tym artykule chciałbym jednak zwrócić uwagę, że oprócz motoryki, bezwzględnie wpływającej na intensywność treningu czy organizacji treningu, jest jeszcze jeden aspekt intensywności, który dla trenerów, szczególnie szkolących dzieci i młodzież powinien być kluczowy w kontekście treningu i rozwoju zawodników, a mianowicie „intensywność wysiłku intelektualnego”, a mówiąc prościej „intensywność myślenia”.

intensywno

Wydział Gier ZOZPN/Odział LZPN w Zamościu informuje, że końcowe komunikaty z rozgrywek sezonu 2019/2020 są już od wielu dni gotowe, ale będą opublikowane po zatwierdzeniu na posiedzeniu WG, które odbędzie się we wtorek 26 maja br.

uwaga info