Komisja Gier - kadencja 2021-2025

Imię i Nazwisko                                Funkcja                                     
Andrzej DUDA - Przewodniczący
Andrzej SWACHA Sekretarz Komisji
Jarosław PUPEĆ - Członek Komisji

Komisja Gier obraduje w każdy czwartek od godz. 11:00