Strona główna

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje, że w dniu 31 grudnia 2022 roku wygaśnie Uchwała nr 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 roku Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej.

W związku z powyższym przypominamy, że w sprawie przedłużenia /przyznania licencji trenerskich będą obowiązywać następujące wymogi:

1.Liczba punktów: 15

2.Dyplom ukończenia kursu trenerskiego (UEFA B, Grassroots C)

3.Zaświadczenie o niekaralności KRK (ważne 180 dni od daty wydania)

4.Oświadczenie antykorupcyjne (w załączniku)

5.Świadectwo ukończenia szkoły średniej

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN z dnia 17.10.2022 – Aktualne wymogi dot. przyznania/przedłużenie licencji

ZAŁĄCZNIK – OŚWIADCZENIE ANTYKORUPCYJNE