Strona główna

Zwracamy się z uprzejmą prośbą aby w przypadku zamiany Władz w danym klubie powiadomić o tym fakcie ZOZPN (ewentualna zmiana danych kontaktowych).