Terminarz, wyniki i tabele (podstawowa i zaawansowana) Zamojska Liga Juniorów Młodszych gr. 1 sezonu 2023/2024:

 

 

Zamojska Liga Juniorów Młodszych gr. 1

 

 

Gospodarz zawodów zobowiązany jest do sporządzenia w oparciu o niniejszy zestaw par szczegółowego terminarza na całą rundę „JESIEŃ 2023” określając w nim dzień (cyfrą i słownie: środa, sobota, niedziela), godzinę i miejsce rozegrania zawodów.

 

 

Tak sporządzony terminarz klubowy gospodarz wprowadza samodzielnie do systemu EXTRANET.

 

Jeżeli klub nie sporządzi terminarza na całą rundę i go nie wprowadzi do systemu Extranet to zostanie odgórnie w systemie Extranet wyznaczony termin na sobotę na godz. 11.

 

Istnieje możliwość rozegrania zawodów w inne dni za zgodą obu klubów, pod warunkiem zgłoszenia takiej zamiany minimum na 14 dni od daty zawodów ( oraz zachowania przerwy 48 godzin między meczami), w przeciwnym razie wymagana będzie zgoda obu klubów i opłata 30 zł (trzydzieści złotych) wniesiona na konto LZPN.

 

Zaleca się aby mecze rozgrywane były w sobotę o godzinie 11.

 

W przypadku pisemnej zgody obu drużyn mecze można rozgrywać w dni powszednie bez wnoszenia opłaty za zmianę terminu.

 

Klub każdorazowo może zmienić swój termin bez zgody Komisji Gier O/Zamość i obowiązku powiadamiania drużyny przeciwnej na minimum 14 dni przed pierwotną datą zawodów.

Podstawa prawna: Regulamin Młodzieżowych Rozgrywek Mistrzowskich w LZPN na sezon 2023/2024.

 

 

KOLORY STROJÓW 1(komplet):

 

                                                                                      Ze sportowym pozdrowieniem

 

                                                                                                                                         Pełnomocnik Oddziału LZPN w Zamościu

                                                                                                                                                         /-/Stanisław Pryciuk